อุ่มเม้้าเขียวขจี มากมีธัญญาหาร ตระการตาสาวงาม กล่าวขาน... ::

จาก web จาก google
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  อำนาจหน้าที่
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่งเทศบาล
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลงาน เทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล 

 สารจากนายก
 สารจากปลัด
 กิจกรรม
 ข่าวพิเศษ
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล.
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 แบบสอบถามความพึงพอใจ
 รับเรื่องราวร้องทุกข์

 Webmaster
 อปพร .เทศบาลอุ่มเม้า

ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
   ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพเทศบาล

บุคลากร
 โครงสร้างการบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา

ผลการดำเนินงาน
 ผลงานเทศบาล
 รายรับรายจ่าย

ข้อมูลสำหรับประชาชน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 อำนาจหน้าที่
 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนอัตรากำลัง
 แผนยุทธศาสตร์
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน

กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 พ.ร.บ./พ.ร.ก.
 กฎกระทรวงและระเบียบ
 คำสั่งเทศบาล
 

 
 
     
   
        
        
หน้าแรก | กิจกรรมเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ โดย Dungbhumi Co.,Ltd.